อย่าพลาด Fantastic Diseases and How to Find Them

Thai Society of Echocardiography
♥ ภูมิใจเสนอ ♥
Fantastic Diseases and How to Find Them
งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
“Cardiology on the Move”
วันศุกร์ที่ 24 และเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
โรงแรมเชอราตัน หัวหิน